Sonadezi được vinh danh tại các bảng xếp hạng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tổng công ty Sonadezi đạt Top 10 Doanh nghiệp (DN) Văn hóa tiêu biểu thời kỳ hội nhập; Top 10 DN tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa DN năm 2024.

Các giải thưởng này được trao tặng tại “Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa DN thời kỳ hội nhập” do Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công thương (Bộ Công thương) và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23/6/2024.

Sonadezi đạt Top 10 DN tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa DN năm 2024

Sonadezi đạt Top 10 DN tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa DN năm 2024

Theo Ban tổ chức, các DN được vinh danh năm nay có kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật, đạt các tiêu chí về xây dựng và thực thi văn hóa DN, thượng tôn pháp luật, chính sách phúc lợi dành cho người lao động, sự gắn kết của tập thể DN, văn hóa học tập và phát triển nghề nghiệp, văn hóa hội nhập quốc tế, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội.

Sonadezi và các công ty đạt Top 10 Doanh nghiệp Văn hóa tiêu biểu thời kỳ hội nhập

Sonadezi và các công ty đạt Top 10 Doanh nghiệp Văn hóa tiêu biểu thời kỳ hội nhập

Đại diện Tổng công ty Sonadezi chia sẻ: “Các giải thưởng về xây dựng văn hóa DN rất ý nghĩa, đây là vinh dự và sự động viên rất lớn đối với Sonadezi cũng như các DN được tôn vinh. Sonadezi sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa DN, phát huy nội lực và bản sắc của Sonadezi”.