Kế hoạch ứng phó sự cố

Tổng Công ty Sonadezi công khai Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của KCN Biên Hòa 1 và Mỏ đá Xuân Hòa (chi tiết được trình bày ở các file đính kèm).

  1. KH Phong ngua, UPSC MT KCN Biên Hòa 1
  2. KH UPSC MT Mo da Xuan Hoa