Sonadezi Bình Thuận họp Đại hội đồng cổ đông lần I

Công ty CP Sonadezi Bình Thuận đã tổ chức buổi họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I (nhiệm kỳ 2020 – 2025) vào ngày 09/7 vừa qua.

Tại buổi họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Bình Thuận đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Hội đồng Quản trị đã thống nhất bầu ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thuận làm Tổng giám đốc Công ty CP Sonadezi Bình Thuận.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Bình Thuận biểu quyết thông qua các nội dung của buổi họp.

Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận (Công ty con của Tổng công ty Sonadezi) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 05/6/2020 với vốn điều lệ 400 tỷ đồng.

Sonadezi Bình Thuận là chủ đầu tư Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức (tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) với quy mô 300 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Hiện nay, Sonadezi Bình Thuận đang tiến hành các thủ tục đầu tư dự án. Dự kiến, dự án sẽ khởi công xây dựng trong năm 2021 và bắt đầu cho thuê đất từ quý I/2022.

Ra mắt HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty CP Sonadezi Bình Thuận nhiệm kỳ 1

Khi đi vào hoạt động ổn định, dự kiến KCN Tân Đức sẽ thu hút khoảng 100 doanh nghiệp với số vốn đầu tư 300 – 400 triệu USD, tạo công ăn việc làm cho khoảng 11.000 lao động. Hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp sẽ tạo ra doanh số khoảng 1 tỷ/năm, đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 10 triệu USD/năm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.