Công bố thông tin Bảo vệ môi trường năm 2017

Thứ hai, 19/02/2018, 02:58pm GMT+7

Thực hiện theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Tổng công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) công bố thông tin bảo vệ môi trường năm 2017 đối với 02 dự án do Tổng công ty Sonadezi làm chủ đầu tư đến cộng đồng dân cư. Chi tiết vui lòng tải các file đính kèm bên dưới.

1. KCN Biên Hòa 1

2. Mỏ đá xây dựng Xuân Hòa