Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 28 và 29/5 vừa qua.

Tham dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Văn Hồng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai; đồng chí Lê Tuấn Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với quyết tâm và nỗ lực bám sát nhiệm vụ: “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 2015 – 2019, Tổng công ty Sonadezi đạt tổng doanh thu hơn 20.823 tỷ đồng, đạt bình quân 116,80% kế hoạch; tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.557 tỷ đồng, đạt bình quân 134,93% kế hoạch; tổng nộp ngân sách đạt hơn 2.850 tỷ đồng, đạt bình quân 191,89% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 7,5 triệu đồng/người/tháng lên 11,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 58% so với đầu nhiệm kỳ.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xã hội, chăm lo cộng đồng với tổng số tiền gần 49 tỷ đồng, đồng thời tổ chức hiến hàng ngàn đơn vị máu nhân đạo.

Cũng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi đã tập trung lãnh đạo công tác cổ phần hóa, tái cấu trúc, sắp xếp doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, Công ty mẹ – Tổng công ty Sonadezi đã hoàn tất kế hoạch cổ phần hóa và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Tổng công ty cổ phần từ ngày 01/02/2016, vốn điều lệ 3.765 tỷ đồng với tỷ lệ nhà nước nắm giữ 99,54%.

Với kết quả hoạt động nổi bật, Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đánh giá, xếp loại là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền; được Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (giai đoạn 2012-2016).

Hiện nay, Đảng bộ công ty Sonadezi có 18 tổ chức đảng trực thuộc (03 đảng bộ bộ phận và 15 chi bộ) với 903 đảng viên, trong đó đảng viên nữ 236 đồng chí, dự bị 73 đồng chí. Trong 5 năm qua, có 33 đảng viên của Đảng bộ được tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tuấn Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Lê Tuấn Anh đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Tổng công ty Sonadezi cần xây dựng định hướng chiến lược phát triển bám sát vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ và thoái vốn Tổng công ty tại các công ty thành viên. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN, thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao; có kế hoạch, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sau dịch Covid – 19. Đồng thời, chú trọng phát triển đảng viên mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và cụ thể hóa chiến lược nhân sự, đảm bảo đáp ứng đủ nhân lực, nhất là nhân sự quản lý, quản trị cho từng thời kỳ phát triển…

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Tổng công ty Sonadezi được Đại hội bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sonadezi và đồng chí Cao Minh Trung – Phó TGĐ Công ty CP Sonadezi An Bình được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

 

Đại Hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V gồm 24 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Các đại biểu đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%.


Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, thực hiện hiệu quả các dự án hiện hữu và nỗ lực tìm kiếm các dự án mới, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện tốt công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ và các công ty thành viên; đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đồng thời, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn dịch bệnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong doanh nghiệp vững mạnh. Đảng bộ Tổng công ty Sonadezi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% tổ chức đảng 85% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.