ĐHĐCĐ SNZ 2024: Đặt mục tiêu tổng doanh thu khoảng 6.366 tỷ đồng

Ngày 16/4, Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán: SNZ) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

ĐHĐCĐ SNZ biểu quyết thông qua các tờ trình tại cuộc họp

ĐHĐCĐ SNZ biểu quyết thông qua các tờ trình tại cuộc họp

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 129% kế hoạch

Báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ, ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Sonadezi cho biết, kết quả hợp nhất năm 2023, Sonadezi đạt tổng doanh thu gần 5.766 tỷ đồng, đạt 97,01% kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.398 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch; nộp ngân sách hơn 655 tỷ đồng, vượt 5,81% so với kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 16,9%, vượt 34,45% so với kế hoạch.

Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Sonadezi báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Sonadezi báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Công ty mẹ – SNZ đạt tổng doanh thu hơn 630 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 451 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 61 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 11,63%; các chỉ tiêu này đạt từ 89 – 98,49% kế hoạch.

Về hoạt động đầu tư, kinh doanh, cùng với nỗ lực phát triển diện tích đất công nghiệp, nhà xưởng cho thuê trong KCN, đầu tư các khu dân cư, các dự án nhà ở xã hội, Sân golf Châu Đức, Tổng công ty Sonadezi đã đẩy mạnh đầu tư hệ thống cảng, phát triển mạng lưới cấp nước sạch và nâng cao năng lực, chất lượng trong đào tạo nhân lực, dịch vụ môi trường.

Năm 2024, Sonadezi đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 6.366 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.370 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 651 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 15,27%.

Bà Trương Thị Hương Bình - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Sonadezi

Bà Trương Thị Hương Bình – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Sonadezi

Phát biểu tại cuộc họp, bà Trương Thị Hương Bình – Giám đốc Sở Tài tỉnh chính Đồng Nai đề nghị Tổng công ty Sonadezi triển khai tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục quản lý, vận hành KCN Biên Hòa 1, nghiên cứu tham gia là nhà đầu tư thực hiện dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hoà 1 theo định hướng của UBND tỉnh; khai thác hiệu quả quỹ đất tại KCN Châu Đức, tiếp tục nghiên cứu phát triển KCN Ninh Diêm 3 (tỉnh Khánh Hòa). Đồng thời, nghiên cứu và phát triển các dự án mới.

HĐQT Sonadezi thay đổi nhân sự

Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ Sonadezi đã tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Thu Hằng, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Trương Đình Hiệp. HĐQT đã họp và bầu ông Trương Đình Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sonadezi nhiệm kỳ II (2021-2026) kể từ ngày 16/4/2024.

Ông Nguyễn Hữu Định – Giám đốc Sở Nội vụ và bà Trương Thị Hương Bình – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Trương Đình Hiệp và tri ân nguyên Chủ tịch HĐQT Sonadezi Đỗ Thị Thu Hằng

Ông Trương Đình Hiệp – tân Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sonadezi

Cùng ngày 16/4/2024, bà Đỗ Thị Thu Hằng đã được UBND tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Cụ thể, tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ do UBND tỉnh tổ chức chiều ngày 16/4, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã trao quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hằng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Dofico).