ĐHĐCĐ SNZ: Chia cổ tức năm 2023 khoảng 452 tỷ đồng, nghiên cứu đầu tư KCN tại Khánh Hòa

Tổng công ty CP phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 27/4, đặt mục tiêu phát triển KCN mới tại Khánh Hòa.

Theo báo cáo tại buổi họp, trong năm 2022 nhiều biến động và khó khăn, Tổng công ty Sonadezi đã nỗ lực vượt qua và đạt kết quả khả quan. Hệ thống Sonadezi đạt tổng doanh thu 5.626 tỷ đồng, đạt 101,99% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 1.118 tỷ đồng, đạt 104,8% kế hoạch; nộp ngân sách 670 tỷ đồng, đạt 117,11% kế hoạch.

Buổi họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SNZ

Buổi họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SNZ

Riêng Công ty mẹ – SNZ đạt tổng doanh thu hơn 684 tỷ đồng, đạt 100,29% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là hơn 455 tỷ đồng, đạt 102,04% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 11,84%, đạt 102,07% kế hoạch; chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 11% mệnh giá cổ phần đang lưu hành (tăng 10% so với kế hoạch), tương đương 414 tỷ đồng.

Năm 2023, trong bối cảnh thế giới và trong nước nhiều biến động, lạm phát và suy thoái kinh tế lan rộng, địa chính trị diễn biến phức tạp, đồng thời các vướng mắc về thủ tục pháp lý chưa được tháo gỡ, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sonadezi gặp nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực bất động sản công nghiệp và dân dụng, thi công xây dựng và vật liệu xây dựng… Do đó, hệ thống Sonadezi và từng Công ty thành viên có xu hướng lên kế hoạch năm 2023 khá thận trọng, nhiều chỉ tiêu cơ bản giảm hoặc chỉ tăng trưởng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2022.

Theo đó, về kế hoạch hợp nhất, hệ thống Sonadezi đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu là 5.943,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.082,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ dự kiến đạt tổng doanh thu là 681,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 457,7 tỷ đồng. SNZ cũng lên kế hoạch chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12% mệnh giá cổ phần đang lưu hành, tương đương 452 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Sonadezi Đỗ Thị Thu Hằng và TGĐ Sonadezi Trần Thanh Hải trao đổi với cổ đông tại buổi họp

Về hoạt động đầu tư kinh doanh, mục tiêu hàng đầu của SNZ là tiếp tục quản lý, vận hành KCN Biên Hòa 1; đẩy mạnh đầu tư, cho thuê đất và nhà xưởng tại KCN Châu Đức; quản lý các khoản đầu tư tài chính tại các công ty. Đáng chú ý, SNZ có kế hoạch nghiên cứu, phát triển Khu công nghiệp Ninh Diêm 3 (tỉnh Khánh Hòa).

Trong công tác quản trị và vận hành, lãnh đạo SNZ cho biết sẽ chú trọng quản trị hệ thống và công tác pháp lý, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số. Lãnh đạo SNZ cũng nhấn mạnh việc đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Tại buổi họp, Đại hội đồng cổ đông SNZ đã đồng thuận, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, đồng thời thông qua tất cả các báo cáo và tờ trình tại buổi họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi họp

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi họp

Ông Võ Tấn Đức đề nghị Sonadezi hoàn tất Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục nghiên cứu thị trường, khai thác các tiềm lực phát triển mới cho Tổng công ty, phát triển các dự án mới trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, chăm lo tốt đời sống cho CBNV, chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo; làm tốt công tác chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản lý, tăng khả năng thích ứng với xu thế công nghệ của cả nước và thế giới.