Đoàn kết để phát triển thương hiệu Sonadezi hùng mạnh

Đó là mong muốn của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc ngày 22-4 với Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Tổng công ty Sonadezi) về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tặng hoa chúc mừng ông Trương Đình Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sonadezi. Ảnh: V.Thế

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tặng hoa chúc mừng ông Trương Đình Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sonadezi. Ảnh: V.Thế

Theo kế hoạch được giao năm 2024, Tổng công ty Sonadezi phải đạt doanh thu hơn 6,3 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1,3 ngàn tỷ đồng và nộp ngân sách 651 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý I-2024 của toàn tổng công ty nhìn chung còn thấp.

Doanh thu trong quý đạt 16,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8%, nộp ngân sách đạt 19,8% so với kế hoạch được giao năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do khách quan nền kinh tế, dẫn đến ảnh hưởng hầu hết các công ty thành viên, đặc biệt là các công ty thuộc nhóm bất động sản và nhóm xây dựng – vật liệu xây dựng.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: V.Thế

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: V.Thế

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sonadezi và các đơn vị thành viên cũng đã nêu các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiều vấn đề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể như việc chậm giải phóng mặt bằng; tình hình cấp điện trong khu công nghiệp; khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu xử lý rác, tiếp nhận xử lý rác thải cũng như việc phối hợp, tạo thuận lợi của các sở, ngành để doanh nghiệp sớm hoàn thành các hồ sơ, dự án đầu tư liên quan…

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sonadezi Trương Đình Hiệp báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: V.Thế

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sonadezi Trương Đình Hiệp báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: V.Thế

Đối với từng vướng mắc cụ thể mà doanh nghiệp kiến nghị, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Sonadezi để giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Tổng công ty Sonadezi rà soát tổng thể cơ cấu tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động, nhân sự các đơn vị thành viên để điều chỉnh, bổ sung đảm đương được nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt; nâng cao năng lực quản trị; bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước.

Đồng thời công ty cũng cần chuẩn bị tốt công tác quy hoạch cán bộ kế cận, đoàn kết để xây dựng thương hiệu Sonadezi phát triển, hùng mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.Thế

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.Thế

Thời gian tới, khi Quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 được duyệt, các doanh nghiệp càng có nhiều cơ hội đầu tư vào địa phương. Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nói chung phát triển, trong đó Sonadezi cần vươn lên trở thành tập đoàn đầu tàu của tỉnh trong xây dựng và phát triển kinh doanh hạ tầng.

Theo Báo Đồng Nai