Đối thoại với các DN trong KCN Biên Hòa 1 về truy thu tiền thuê đất

Thứ năm, 30/11/2017, 09:03am GMT+7

Ngày 22-1,UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1 về việc truy thu tiền thuê đất theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP và 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì buổi đối thoại, tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở Ngành, Tổng công ty Sonadezi và 55 doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1.

Tại buổi đối thoại, Tổng giám đốc Sonadezi cho biết:

Sonadezi được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật KCN Biên Hòa 1. Theo đó, Sonadezi đã ký với Sở Địa chính-Nhà đất tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai) hợp đồng thuê đấtKCN Biên Hòa 1 số 583HĐ/TĐ, trongđó, tiền thuê đất mà Sonadezi phải nộp cho nhà nước là 800 đồng/m2/năm và không có điều khoản quy định về điều chỉnh tăng giá đất trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Sonadezi đã ký hợp đồng cho các doanh nghiệp trong nước thuộc KCN Biên Hòa 1 thuê lại đất và sử dụng hạ tầng. Theo đó, ngoài phí sử dụng hạ tầng và phí quản lý, các doanh nghiệp sẽ thanh toán cho Sonadezi tiền thuê đất thô bằng với mức Sonadezi nộp cho nhà nước là 800 đồng/m2/năm.

Ngày 14/11/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó có quy định về điều chỉnh đơn giá thuê đất các loại bao gồm đất các KCN.

Thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh.Theo đó đơn giá thuê đất trong KCN Biên Hòa 1 được điều chỉnh tăng nhiều lần so với trước đây. Cụ thể chu kỳ 5 năm từ 01/01/2006 đến 31/12/2010 với các mức giá từ 5.250 đồng/m2/năm đến 17.500 đồng/m2/năm tùy theo vị trí đất trong KCN (tăng từ 6 lần đến hơn 20 lần). Chu kỳ 5 năm tiếp theo từ 01/01/2011 đến 31/12/2015 đơn giá thuê đất được điều chỉnh tăng lên 20.500 đồng/m2/năm áp dụng cho tất cả các vị trí.

Ngay từ khi thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP, trên cơ sở tham mưu của Sonadezi và các Sở Ngành, UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiến nghị với Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ cho phép các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong đó có KCN Biên Hòa 1 được áp dụng việc điều chỉnh giá thuê đất theo chu kỳ 5 năm mỗi chu kỳ tăng không quá 15% so với đơn giá trước đó.

Tuy nhiên sau gần 10 năm làm việc, báo cáo, giải trình, đến ngày 09/9/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 135/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, tiền thuê đất KCN Biên Hòa 1 từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2015 phải thực hiện theo Bảng giá đất UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nêu trên. Kể từ ngày 01/01/2016, tiền thuê đất KCN Biên Hòa 1 được điều chỉnh 2 chu kỳ, mỗi chu kỳ tăng 15% so với giá đất thời điểm 01/01/2006 (bình quân là 7.858 đồng/m2/năm). Tính từ 01/01/2006 đến 31/12/2017, tổng số tiền thuê đất mà Sonadezi phải nộp bổ sung cho Nhà nước là hơn 300 tỷ đồng. Trong đó riêng tiền thuê đất năm 2016 và 2017, Sonadezi đã phải nộp cho nhà nước trên 38 tỷ đồng.

Sonadezi đã nhiều lần làm việc với các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1 để ký lại hợp đồng cho thuê lại đất theo đơn giá điều chỉnh theo Nghị định 135/2016/NĐ-CP, song đến nay, vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ các doanh nghiệp.

Tham gia buổi đối thoại, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa 1 đã nêu ra những khó khăn trong việc hồi tố truy thu tiền thuê đất từ năm 2006do mức chênh lệch giữa giá cũ và giá mới rất lớn trong khi đa số các doanh nghiệp là công ty cổ phần, hàng năm đã quyết toán tài chính và chia cổ tức.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng cho biết, UBND tỉnh rất thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp.Trong những năm qua, UBND tỉnh đã rất nhiều lầnbáo cáo, kiến nghị, giải trình với Thủ tướng Chính phủ để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như đã nêu trên. Tuy nhiên, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2016/NĐ-CP quy định giải pháp tháo gỡ vướng mắc về tiền thuê đất theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP áp dụng chung cho cả nước. Do vậy, UBND tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1 đồng thuận trong việc:

1. Nộp khoản truy thu tiền thuê đất giai đoạn từ ngày 01/01/2006 đến hết ngày 31/01/2016. Khoản tiền này có thể được nộp phân kỳ.

2. Ký lại hợp đồng thuê đất kể từ ngày 01/02/2016 theo đơn giá mới.