Dowaco miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt

Công ty CP Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) vừa có thông báo về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh nhằm chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Dowaco miễn tiền nước sạch sinh hoạt cho khách hàng là các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (bao gồm cả các khu cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú được cơ quan thẩm quyền quyết định thành lập). Đồng thời, Dowaco giảm 10% tiền nước sạch sinh hoạt cho khách hàng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo là khách hàng của Dowaco trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chương trình miễn, giảm này áp dụng trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2020.

Dowaco miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt để chia sẻ khó khăn với khách hàng

Trước đó, Dowaco đã có buổi làm việc với các sở ngành liên quan về việc này và đã nhận được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 4914/UBND-KTNS ngày 29/4/2020 về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2725/VPCP-KTH ngày 08/4/2020.

Đại diện Công ty CP Cấp nước Đồng Nai cho biết: Thời gian qua, hoạt động của Dowaco cũng bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, với tinh thần đồng hành cùng khách hàng và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, nhất là trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, Dowaco đã quyết định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt với mong muốn có sự chia sẻ thiết thực đối với khách hàng.