Hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Video phóng sự về Hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai

https://www.youtube.com/watch?v=ehxJSIcGr70&feature=youtu.be