Phóng sự của đài truyền hình tỉnh Đồng Nai về công tác hỗ trợ bệnh nhân nghèo