Phóng sự của đài truyền hình tỉnh Đồng Nai về công tác hỗ trợ bệnh nhân nghèo

https://www.youtube.com/watch?v=mjz41z74TvE