SNZ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hơn 17%

Ngày 28/4, Tổng công ty Sonadezi (mã ck: SNZ) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 với tất cả các Báo cáo và Tờ trình được thông qua.

Theo số liệu hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, hệ thống Sonadezi đạt kết quả tăng trưởng mạnh với tổng doanh thu 5.556 tỷ đồng, đạt 116,48% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.498 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 1.051 tỷ đồng, đạt 188,81% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (CSH) đạt 19,58%, đạt 142,6% kế hoạch. So với năm 2020, doanh thu của Sonadezi vượt 4,08%, lợi nhuận sau thuế vượt 17,94%.

Buổi họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Sonadezi

Công ty mẹ – Tổng công ty đạt doanh thu 581 tỷ đồng, đạt 92,3% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 419 tỷ đồng, đạt 94,81% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 65,4 tỷ đồng, đạt 86,51% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH đạt 10,96%, đạt 94,83% kế hoạch; chia cổ tức 10% mệnh giá cổ phần đang lưu hành.

Chia sẻ với cổ đông về kết quả năm 2021 của Công ty mẹ, lãnh đạo Sonadezi cho biết, do tác động của dịch Covid-19, công tác tìm kiếm khách hàng và tiếp thị cho thuê nhà xưởng trong KCN gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp khác chưa thực hiện được như kế hoạch đề ra.

Tại buổi họp, ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Sonadezi đánh giá: trong năm 2021 nhiều khó khăn và thử thách, kết quả hoạt động của Sonadezi cho thấy nỗ lực rất lớn và đáng ghi nhận.

Trong năm 2022, ông Võ Tấn Đức đề nghị Sonadezi tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hoàn tất thoái vốn tại Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) xuống dưới 50% và quản lý, vận hành tốt KCN Biên Hòa 1.

Ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Sonadezi chú ý thực hiện công tác thoái vốn và đầu tư dự án mới

Bên cạnh đó, Sonadezi cần đẩy mạnh triển khai hiệu quả các dự án hiện hữu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra như: đầu tư xây dựng, kinh doanh mặt bằng và nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức; hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh tại dự án Khu dân cư Bửu Long 3. Đồng thời, nghiên cứu thị trường, khai thác các tiềm lực phát triển mới cho Tổng công ty, phát triển các dự án mới trong và ngoài tỉnh.

Sonadezi lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ với tổng doanh thu đạt 682 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 446 tỷ đồng, tăng 17,42% về doanh thu và tăng 6,42% về lợi nhuận sau thuế so với kết quả thực hiện năm 2021. Sonadezi cũng dự kiến đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH là 11,6%.

Về kế hoạch hợp nhất, dự kiến doanh thu của các công ty trong hệ thống Sonadezi tăng trưởng nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế của một số công ty giảm nhiều so với thực hiện năm 2021 do giá vốn của các sản phẩm, dịch vụ năm 2022 tăng cao. Mặt khác, tình hình chính trị trên thế giới tiếp tục có diễn biến căng thẳng, chiến tranh leo thang và dịch Covid-19 chưa dự báo được thời điểm kết thúc gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động đến chi phí nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất và nguy cơ lạm phát cao.

Chủ tịch HĐQT Sonadezi Đỗ Thị Thu Hằng chia sẻ với cổ đông về mục tiêu phát triển của Tổng công ty trong năm 2022

Trước các thách thức và biến động, Sonadezi xây dựng kế hoạch năm 2022 với sự cẩn trọng. Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 5.516 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.067 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 572 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH đạt 14,16%. Kế hoạch này không bao gồm số liệu của Công ty D2D do trong năm 2022 Sonadezi dự kiến hoàn tất việc thoái vốn tại D2D xuống dưới 50%.

Trong phần thảo luận của buổi họp, vấn đề thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ – Tổng công ty và thoái vốn của Sonadezi tại các doanh nghiệp khác tiếp tục được cổ đông quan tâm. Trước câu hỏi của cổ đông về nguyên nhân công tác thoái vốn không thực hiện được trong năm 2021 và kế hoạch thoái vốn tại công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết năm 2022, Chủ tọa buổi họp đã trực tiếp trả lời, làm rõ các nội dung mà cổ đông nêu.

Cổ đông quan tâm đến vấn đề thoái vốn của Sonadezi

Chủ tọa buổi họp cho biết: “Việc thoái vốn hiện nay còn nhiều vướng mắc, khó khăn và quan điểm của Sonadezi là triển khai thực hiện thoái vốn theo đúng quy trình, quy định pháp luật, không nóng vội dẫn đến sai sót, ảnh hưởng đến giá trị vốn nhà nước, giá trị cổ phiếu cũng như hiệu quả đầu tư của các cổ đông và uy tín của Sonadezi”. Cổ đông đã hoàn toàn nhất trí với nội dung trao đổi của Chủ tọa buổi họp.

Tại buổi họp, lãnh đạo Sonadezi khẳng định sẽ tiếp tục chiến lược phát triển bền vững, an toàn. Trong năm, Tổng công ty chú trọng việc khởi tạo cơ hội đầu tư, kinh doanh mới thông qua hợp tác đầu tư, liên doanh thực hiện các dự án và đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, phát triển dự án mới. Sonadezi đồng thời nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động tại các công ty thành viên và tiếp tục đặt mục tiêu gia tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ trong kế hoạch phát triển.

Một mục tiêu khác Sonadezi đang hướng tới là ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, số hóa dữ liệu toàn bộ hệ thống Sonadezi để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành, quản trị và giúp Sonadezi thực hiện tốt hơn nữa phương châm cốt lõi: lấy khách hàng làm trọng tâm. Sonadezi cũng cho biết sẽ tiếp tục dành nguồn lực để đẩy mạnh trách nhiệm xã hội.

ĐHĐCĐ Sonadezi đồng thuận cao, thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại buổi họp