Thông tin Bảo vệ môi trường dự án Xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức Năm 2022

1. Công khai thông tin BVMT Dự án Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức
Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành, Tổng Công ty Sonadezi công bố thông tin bảo vệ môi trường năm 2022 đối với dự án Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổng Công ty (chi tiết được trình bày như file đính kèm).
2. Công khai “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường Dự án Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức”
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 110 Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng Công ty Sonadezi công khai “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường Dự án Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức” trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổng Công ty (chi tiết được trình bày như file đính kèm)

Các tin khác