Thông tin Bảo vệ môi trường năm 2018

Thứ hai, 25/03/2019, 08:56am GMT+7

Tổng công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) cung cấp thông tin bảo vệ môi trường năm 2018 đối với 02 dự án do Tổng công ty Sonadezi làm chủ đầu tư là KCN Biên Hòa 1 và Mỏ đá xây dựng Xuân Hòa đến cộng đồng dân cư.

Các thông tin bao gồm: thông tin chung về dự án, hồ sơ pháp lý, hiện trạng cơ sở hạ tầng, tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Chi tiết vui lòng tải các file đính kèm bên dưới.