Thông tin Bảo vệ môi trường năm 2021

Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành, Tổng Công ty Sonadezi công bố thông tin bảo vệ môi trường năm 2021 đối với dự án KCN Biên Hòa 1 và Mỏ đá Xuân Hòa trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổng Công ty (chi tiết được trình bày ở các file đính kèm).

  1. Thông tin môi trường KCN BH1
  2. Thông tin môi trường mỏ đá xây dựng Xuân Hoà