Tổng công ty Sonadezi công bố hệ thống nhận diện thương hiệu

Thứ tư, 17/4/2019

Ngày 17/4/2019, Tổng công ty Sonadezi tổ chức sự kiện ra mắt và công bố Hệ thống nhận diện thương hiệu và giao diện website mới.

Theo đó, logo Tổng công ty Sonadezi bao gồm 04 phiên bản là logo ngang, logo ngang đi kèm slogan, logo phiên bản dọc và logo phiên bản dọc đi kèm slogan.

Logo Sonadezi phiên bản dọc đi kèm slogan

Hệ thống nhận diện thương hiệu Tổng công ty Sonadezi chính thức được áp dụng trong toàn hệ thống Tổng công ty từ ngày 17/4/2019. Cùng với việc công bố Hệ thống nhận diện thương hiệu, Tổng công ty Sonadezi cũng phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng thương hiệu, trong đó quy định rõ các quy chuẩn về logo, các nguyên tắc ứng dụng, áp dụng thương hiệu Sonadezi cho công ty thành viên.

Sự kiện ra mắt và công bố Hệ thống nhận diện thương hiệu Tổng công ty Sonadezi

Lịch sử thương hiệu SonadeziSonadezi là tên viết tắt của Công ty Quốc gia khuếch trương Khu kỹ nghệ (Société Nationale Pour Le Développement des Zones Industrielles) được thành lập từ ngày 26/12/1963. Với nhiệm vụ tìm kiếm đất đai để thành lập và phát triển các khu kỹ nghệ, từ khi thành lập đến trước giải phóng 1975, Sonadezi đã thành lập được nhiều khu kỹ nghệ trên cả nước, trong đó có Khu kỹ nghệ Biên Hòa (nay gọi là Khu công nghiệp Biên Hòa 1)

.Sau 30/4/1975, Sonadezi bị giải thể. Đến năm 1990, Công ty hạ tầng tiếp quản KCN Biên Hòa do UBND tỉnh Đồng Nai thành lập là Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa đã lấy lại chính tên Sonadezi làm tên giao dịch, đánh dấu sự trở lại thị trường của thương hiệu Sonadezi và tiếp nối sứ mệnh đầu tư, phát triển hạ tầng KCN.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sonadezi phát biểu tại buổi Lễ

Sau gần 30 năm, Sonadezi đã khẳng định được uy tín, vị thế của một Tổng công ty hạ tầng vững mạnh. Thương hiệu Sonadezi được đánh giá là một biểu tượng thành công và là một trong những tài sản giá trị của Tổng công ty Sonadezi.Cộng hưởng và phát huy giá trị thương hiệu.

Nhiều năm qua, ngoài nỗ lực phát triển quy mô, giá trị Công ty, Sonadezi đã quan tâm công tác xây dựng thương hiệu. Cụ thể, từ nhiều năm trước logo Sonadezi đã được thiết kế và đăng ký bản quyền. Tuy nhiên, quá trình quản trị, sử dụng và khai thác logo Sonadezi trong thời gian qua đã có những trường hợp chưa tuân thủ đúng nguyên tắc, quy chuẩn gây ảnh hưởng đến nhận diện hình ảnh thương hiệu của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, từ năm 2005, Sonadezi hoạt động theo mô hình Tổ hợp với sự sáp nhập của 21 thành viên. Trong 14 năm qua, Tổng công ty Sonadezi và các đơn vị thành viên đã cùng xây dựng một hệ thống vững mạnh và phát triển. Tuy nhiên, sự liên kết về hình ảnh thương hiệu của cả Tổng công ty còn rời rạc, thiếu kết nối, thiếu nhất quán, nhận diện thương hiệu của hệ thống còn hạn chế.

Ông Phan Đình Thám  – TGĐ Tổng công ty Sonadezi phát biểu tại buổi Lễ

Từ những vấn đề trên, Tổng công ty Sonadezi và các đơn vị thành viên quyết định tái cấu trúc thương hiệu nhằm khai thác toàn diện và phát huy giá trị của thương hiệu Tổng công ty Sonadezi, cộng hưởng với giá trị thương hiệu của từng đơn vị thành viên để tạo nên hình ảnh thương hiệu đồng nhất, có tính hệ thống và liên kết chặt chẽ, qua đó gia tăng giá trị thương hiệu của từng đơn vị và cả hệ thống.

Hệ thống nhận diện thương hiệu Tổng công ty Sonadezi

Tại buổi Lễ, đơn vị tư vấn tái cấu trúc thương hiệu đã giới thiệu Cẩm nang hướng dẫn sử dụng thương hiệu Tổng công ty Sonadezi. Trong đó, ngoài việc giới thiệu về cấu trúc, ý nghĩa của logo Tổng công ty Sonadezi, đơn vị tư vấn đã hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc áp dụng thương hiệu Sonadezi cho các công ty thành viên.

Đại diện đơn vị tư vấn giới thiệu Cẩm nang hướng dẫn sử dụng thương hiệu Tổng công ty Sonadezi

(Xem Cẩm nang hướng dẫn sử dụng thương hiệu Tổng công ty Sonadezi tại đây).

Ông Chu Thanh Sơn – Phó TGĐ Tổng công ty Sonadezi trao Cẩm nang hướng dẫn sử dụng thương hiệu Tổng công ty Sonadezi cho các đơn vị thành viên

Hiện nay, dự án tái cấu trúc thương hiệu Tổng công ty Sonadezi đã hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 với mục tiêu triển khai xây dựng nhận diện thương hiệu cho từng đơn vị thành viên trong Tổng công ty Sonadezi dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.

Lãnh đạo Tổng công ty Sonadezi, các đơn vị thành viên và đơn vị tư vấn chụp hình lưu niệm