Tổng công ty Sonadezi đạt Top 10 Công ty UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch lần thứ ba liên tiếp

Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2023 được tổ chức ngày 10/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã trao giải cho 10 Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch, 10 Công ty niêm yết trên HNX quản trị công ty tốt năm 2022-2023.

Trong Top 10 Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023, Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, UPCoM: SNZ) lần thứ 3 liên tiếp được HNX trao giải này.

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp-Trưởng Ban Quản trị Tổng hợp, Người công bố thông tin của Tổng công ty Sonadezi nhận cúp Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023.

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp-Trưởng Ban Quản trị Tổng hợp, Người công bố thông tin của Tổng công ty Sonadezi nhận cúp Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023.

Theo Báo cáo kết quả chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) của công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM tại HNX năm 2022-2023, có 305 công ty quy mô lớn trên thị trường UPCoM tại ngày 01/7/2023 đủ điều kiện tham gia chương trình, chiếm 76,13% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường UPCoM.

Kết quả công bố của các công ty quy mô lớn trong năm tài chính 2022 cho thấy, lợi nhuận sau thuế trung bình của các công ty quy mô lớn được đánh giá trên HNX là 225,98 tỷ đồng; DN có mức lỗ cao nhất là 233,76 tỷ đồng; DN có lợi nhuận sau thuế cao nhất đạt 14.669,34 tỷ đồng. Có 271/305 DN ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương với mức lãi trung bình là 259,26 tỷ đồng

Top 10 Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt CBTT&MB năm 2022-2023

Top 10 Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt CBTT&MB năm 2022-2023

Lãnh đạo HNX cho biết, bộ tiêu chí đánh giá chất lượng CBTT&MB năm 2022-2023 vẫn bao gồm 72 tiêu chí nhưng có sự điều chỉnh về nội dung cũng như cách đánh giá, thang điểm đánh giá. Tiêu chí đánh giá được thiết kế dựa trên các quy định về CBTT và quản trị công ty (QTCT) của các công ty quy mô lớn trên thị trường chứng khoán, những thông lệ quốc tế về CBTT và QTCT, Bộ nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất.

Năm 2023, chất lượng CBTT&MB của các công ty quy mô lớn trên HNX đạt 61,3%, tăng 2,09% so với điểm trung bình năm 2022 (59,21%). Kết quả đánh giá năm 2023 tiếp tục khẳng định, các công ty quy mô lớn có vốn hóa thị trường và tổng tài sản cao hơn thường có chất lượng CBTT&MB tốt hơn. Các công ty quy mô lớn có tỷ suất ROA và ROE tỷ lệ thuận với chất lượng CBTT&MB. Đồng thời, có xu hướng tương quan ngược chiều giữa chất lượng CBTT&MB và tỷ số đòn bẩy tài chính; có mối quan hệ thuận chiều giữa chất lượng CBTT&MB với hệ số TobinQ của công ty quy mô lớn.

Cũng tại Hội nghị này, một thành viên của Tổng công ty Sonadezi là Công ty CP Sonadezi Long Bình (HNX: SZB) đã đạt Top 10 Công ty niêm yết trên HNX quản trị công ty tốt năm 2022-2023.

Bà Lưu Thị Thúy Vân-Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sonadezi Long Bình nhận cúp Công ty niêm yết trên HNX quản trị công ty tốt năm 2022-2023

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Trưởng Ban Quản trị Tổng hợp, Người công bố thông tin của Tổng công ty Sonadezi cho biết: “Tổng công ty Sonadezi hiện có Công ty mẹ (SNZ) và 5 Công ty thành viên đã giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM, 6 Công ty thành viên đã niêm yết cổ phiếu trên các sàn HOSE, HNX. Trong nhiều năm qua, với chủ trương, định hướng của HĐQT Tổng công ty Sonadezi về việc chú trọng quản trị công ty để phát triển bền vững, Công ty mẹ và các Công ty thành viên đều rất quan tâm và nỗ lực thực hiện tốt quản trị công ty, công bố thông tin và minh bạch. Nhờ vậy, SNZ đã 3 lần được HNX trao giải Công ty đại chúng quy mô lớn trên UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch. Ngoài ra, một số Công ty thành viên của Sonadezi đã được HNX tôn vinh, trong đó Sonadezi Long Bình đã 2 năm liền được trao giải Công ty niêm yết trên HNX quản trị công ty tốt. Hiện nay, hệ thống Sonadezi đang hướng đến áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản trị công ty”.

Theo báo Nhân Dân: https://nhandan.vn/tong-cong-ty-sonadezi-dat-top-10-cong-ty-upcom-thuc-hien-tot-cong-bo-thong-tin-va-minh-bach-lan-thu-ba-lien-tiep-post782121.html