Tổng công ty Sonadezi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thứ hai, 16/04/2018, 01:05pm GMT+7

Toàn cảnh buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty Sonadezi

Theo báo cáo tại buổi họp, kết quả hoạt động năm 2017 của Tổng công ty Sonadezi đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra. Theo đó, tổng doanh thu của Công ty mẹ là 403,381 tỷ đồng, đạt 105,78% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế TNDN là 259,59 tỷ đồng, đạt 227,48% so với kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 6,88%, đạt 224,98% so với kế hoạch. Đặc biệt, với tổng nộp ngân sách năm 2017 là 351,911 tỷ đồng, Tổng công ty Sonadezi đã thực hiện đạt 703,82% so với kế hoạch đề ra. Cổ phiếu SNZ của Tổng công ty Sonadezi đã chính thức giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 20/11/2017.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sonadezi phát biểu tại buổi họp

Về kết quả hợp nhất năm 2017, toàn Tổng công ty Sonadezi đạt tổng doanh thu 4.051,353 tỷ đồng, đạt 115,65% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế TNDN là 591,13 tỷ đồng, đạt 121,57% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 755,922 tỷ đồng, đạt 263,45% so với kế hoạch và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 9,64%, đạt 116,47% so với kế hoạch. 

Trong năm 2017, bên cạnh việc kinh doanh và vận hành hiệu quả các dự án hiện hữu, Tổng công ty Sonadezi đã tập trung triển khai Dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. Trong đó, chú trọng bố trí vốn đầu tư và nguồn lực đầy đủ cho nhiều dự án mang ý nghĩa xã hội như: đầu tư hoàn chỉnh Khu xử lý chất thải Quang Trung, Khu xử lý chất thải sinh hoạt Vĩnh Tân, Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 2), Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2), đầu tư và đưa vào vận hành Hệ thống cấp nước huyện Vĩnh Cửu công suất 15.000 m3/ngày để cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn.

Ông Phan Đình Thám – Tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động với hiệu quả đạt được khá toàn diện của Tổng công ty Sonadezi trong năm 2017. Đặc biệt, Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận nỗ lực, sự chủ động của Tổng công ty Sonadezi trong việc tổ chức các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, các Sở ngành để đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án và các công ty thành viên. Bên cạnh đó, Sonadezi đã đảm bảo cho người lao động có công ăn việc làm ổn định và thu nhập tốt, tích cực triển khai các dự án mang tính xã hội cao và thực hiện nhiều chương trình từ thiện, xã hội ý nghĩa. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sonadezi năm 2018

“Trong năm 2018, thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai, tôi mong rằng Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Sonadezi sẽ đề ra được những giải pháp tối ưu, cụ thể để tiếp tục đạt được sự tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn tại các dự án để sớm đưa vào khai thác hiệu quả; chú trọng thực hiện tốt lộ trình thoái vốn, tái cơ cấu theo kế hoạch; tiếp tục đầu tư đào tạo nguồn nhân lực và làm tốt công tác xã hội để tiếp tục đóng góp toàn diện, góp phần cùng tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2018”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sonadezi đã thảo luận về các giải pháp, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các mục tiêu quan trọng trong năm 2018. Kết quả, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cao, biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sonadezi quyết nghị mức chia cổ tức năm 2017 là 7%.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sonadezi biểu quyết thông qua các nội dung tại buổi họp

Năm 2018, Tổng công ty Sonadezi phấn đấu đạt kết quả hợp nhất với tổng doanh thu là 3.935,448 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế TNDN là 660,571 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 320,785 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 10,96%. Riêng Công ty mẹ phấn đấu đạt tổng doanh thu 465,012 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 270,375 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 32 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 7,16%.