THÔNG TIN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

Thực hiện theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Tổng công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) thực hiện thông tin bảo vệ môi trường năm 2019 đối với các dự án do Tổng công ty Sonadezi làm chủ đầu tư đến cộng đồng dân cư thông qua trang thông tin điện tử chính thức của Công ty.

Tổng công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) cung cấp thông tin bảo vệ môi trường năm 2019 đối với 02 dự án do Tổng công ty Sonadezi làm chủ đầu tư là KCN Biên Hòa 1 và Mỏ đá xây dựng Xuân Hòa đến cộng đồng dân cư.

Các thông tin bao gồm: thông tin chung về dự án, hồ sơ pháp lý, hiện trạng cơ sở hạ tầng, tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Chi tiết vui lòng tải các file đính kèm.

  1. Thông tin môi trường KCN BH1
  2. Thông tin môi trường mỏ đá xây dựng Xuân Hoà